اجرای کنسرت در شهر سقز


اجرای کنسرت موسیقی کردی در شهر سقز همراه با رقص کردی گروه چیا