آلبوم کردی ((نارینه)) 2016جدیدترین آلبوم کردی با نام نارنیه را میتوانید در اینجا دانلود نماییدنارینه