کنسرت کرمانشاه- ٢٥ و ٢٦ دیماه


اجرای کنسرت موسیقی کوردی حسین صفامنش و گروه آوا به سرپرستی علی احمدی در کرمانشاه،تاریخ ٢٥ و ٢٦ دیماه، ساعت ١٨. تالار انتظار